L’ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (ALPI)
DIRIGIT PER TOMÁS NAVARRO TOMÁS

Aquesta pàgina del CSIC dedicada al ALPI reuneix informació sobre el projecte històric de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, concebut per Ramón Menéndez Pidal i dirigit per Tomás Navarro Tomás des del Centro de Estudios Históricos en els anys vint i trenta del segle passat, i sobre els treballs d'elaboració i edició que actualment es duen a terme, coordinats des del CSIC, per publicar els seus materials inèdits.

Com és habitual en Geografia Lingüística, l’ALPI permetrà de bolcar el resultat dels seus treballs de camp en mapes que serviran per reflectir la distribució espacial de les respostes al seu qüestionari i, a partir d'aquestes dades, d’estudiar la realitat de les varietats romàniques peninsulars en aquells anys del segle XX i de contrastar-les amb les notícies lingüístiques posteriors.

Segons s’avanci en l’elaboració, els materials d'enquesta es podran consultar aquí, mitjançant la base de dades, i també es podran fer, a partir d’aquests materials, diferents tipus de mapa. En aquesta primera etapa s'accedirà, a través de la pestanya Consulta, a les respostes corresponents a deu preguntes de l’ALPI, introduïdes especialment per tal que es puguin consultar i cartografiar com a exemple del que serà l'edició definitiva. A la pestanya Galeria es troben classificades les valuoses fotografies del Fons Lorenzo Rodríguez-Castellano relacionades amb l'atles. I a poc a poc s’inclouran en aquesta pàgina les referències als estudis que s'han fet sobre el ALPI i, en la mesura que sigui possible, els estudis mateixos.

La responsable dels continguts de la pàgina és Pilar García Mouton, Professora d’investigació del CSIC i coordinadora del projecte d’edició del ALPI, que té un equipo format per Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid - Real Academia Española); David Heap (University of Western Ontario); Maria Pilar Perea (Universitat de Barcelona); João Saramago (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa) i Xulio Sousa Fernández (Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela).

 

Manera de citar el projecte:

García Mouton, Pilar (coord.), Inés Fernández-Ordóñez, David Heap, Maria Pilar Perea, João Saramago, Xulio Sousa, 2016, ALPI-CSIC [www.alpi.csic.es], edició digital de Navarro Tomás, Tomás (dir.), Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, Madrid, CSIC.

Copyright © 2016. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tots els drets reservats.

alpi@cchs.csic.es